PARTIET FÖR DIG

Vi i Direktdemokraterna förenas över viljan att göra Sverige till världens bästa land. Det kan låta som en grandios version. Man kan väl inte skapa världens bästa land i en handvändning, och vad innebär egentligen världens bästa land? Med världens bästa land menar vi att medborgarnas vilja och behov prioriteras inom varje politiskt område. Inte bara de områden som råkar vara populära i det aktuella valet. För alla politiska områden är viktiga och alla medborgares behov ska prioriteras.

Känner du att det inte finns ett parti vars åsikter överensstämmer med dig till 100%? Då är vi partiet för dig.

Direktdemokraterna…

 • Är ett parti som sätter medborgarna först

 • Låter dig rösta på olika partier inom olika politiska områden

 • Ger dig möjlighet att rösta direkt i de frågor du bryr dig om

 • Arbetar aktivt för att fortsätta utveckla demokratin

Läs mer om vår politik

“Genom att låta Sveriges medborgare få ökat inflytande i politiken säkerställer vi att deras röst görs hörd, deras behov tillgodoses och att resurser allokeras till de bästa lösningarna på våra samhällsproblem”

Makten ligger hos medlemmarna

Direktdemokraterna interna system byggs helt på aktiva medlemmar och oavsett hur länge man har varit medlem kan man få möjlighet att sitta i styrelsen, rösta på alla beslut som tas på årsmötet eller starta en arbetsgrupp med två andra medlemmar.

I vårt interna medlemsforum kan alla medlemmar ställa frågor, skapa voteringar eller ge förslag på förbättringar. Om du vill förbättra något på vår hemsida, med vår marknadsföring på sociala medier eller annat är det bara att skapa ett inlägg eller skicka en förfrågan för att få tillgång.

Till Medlemsforumet

Medlem

Medlemmar är alla de som betalat medlemsavgiften till partiet Direktdemokraterna.

Det är gratis medlemskap i vårt ungdomsförbund, Ung Direktdemokrat förkortas UDD.

Tillsammans utgör vi en engagerad rörelse som kämpar för ett stärkt politiskt inflytande och ökad politisk transparens. Som medlem kan du bland annat:

 • Träffa likasinnade
 • Engagera dig i partiarbete
 • Engagera dig i kampanjarbete
 • Diskutera politik
 • Påverka partiet
Gå med i Direktdemokraterna

Lokalföreningar

En lokalförening är den lokala partiverksamheten som verkar i medlemmars närområde. Det är Direktdemokraternas lokalavdelningar som ställer upp i dina lokala val och kan välja att styra kommunen med ren direktdemokrati (små kommuner) eller flytande demokrati (som till Riksdagen och EU).

Det är lokalföreningarna som bedriver lokal politik och opinion, kampanjar i närområdet och pratar med väljare i kommunen. De politiskt aktiva i lokalföreningen representerar också partiet utåt och ställer upp i kommunvalen.

Lista på lokalföreningar

Medlemsforumet

Varje medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och skapa åsiktsbildning för att skapa interna förändringar i partiet. I skapandet av partiet fanns det starka röster om att Direktdemokraterna inte ska uttrycka någonting, inte ens uttrycka grundläggande demokratiska förändringar som vi alla var överens om behövdes ske.

Idag har vi beslutat genom årsmötet följande ståndpunkter:

 • Folkinitiativ på samtliga nivåer.
 • Folkomröstningar skall vara bindande.
 • Partiets ledamöter har rätt att lägga fram motioner om ovanstående.
 • Partiets ledamöter får ej lägga fram motioner och förslag som inte kommer från vårt röstsystem med stöd.

Borde vi komplettera lista med några andra punkter?

Till medlemsforumet

Det kontinuerliga årsmötet

Varje dag, varje sekund kan en medlem lämna ett förslag på förbättringar. Alla förslag som rör stadgarna eller reglementet kommer röstas om på vårt årsmöte som vi helt enkelt kallar medlemsmöte. Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Det är där medlemmarna utövar sin interna rösträtt.

På medlemsmötet kan medlemmarna välja att rösta själva eller delegera till en annan medlem som man har förtroende för.

Till medlemsmötet

TVEKA INTE

GÅ MED OCH KÄMPA FÖR DEMOKRATIN

Så länge du känner att du måste kompromissa när du röstar, eller göra avkall i vissa frågor du bryr dig om när du röstar, så finns det god anledning till att vara med och bidra till att det blir ändring på det. Din röst är värd att kämpa för.

ENGAGERA DIG

Det här är Direktdemokraterna

Historia
Historia
Styrelse
Styrelse
Engagera dig!
Engagera dig!
Kontakt
Kontakt