Pressmeddelande

DDs medlemmar stödjer valallians 2022

oktober 26th, 2021|press, pressrum|0 Comments

Under helgen beslutade Direktdemokraternas medlemmar om att ingå i en valallians för riksdagsvalet 2022.

Samtal sker med flera partier utanför riksdagen för att tillsammans knäcka fyraprocentspärren. Men Direktdemokraternas medlemmar ställer krav mot alla som ska ingå i valalliansen.

Som grund skall alla ingående partier stå bakom ökad direktdemokrati i beslutfattandet. En utökning av gemensam överenskommelse är möjlig. Exempelvis kan ingående partier komma överens om att alla ska lämna gemensamma motioner och rösta för basinkomst, författningsdomstol eller krav på folkomröstning vid grundlagsändringar.

Alla ingående partier kommer dela en och samma vallista till riksdagsvalet (eventuellt utökning till regioner och kommuner).

Följande villkorspunkter röstade medlemsmötet för:

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDET

 • Direktdemokraternas medlemmar skall ha direkt inflytande över valalliansens utveckling.
 • Antingen genom att varje medlem i partiet får rösträtt eller att en eller flera delegater utses som för medlemmarnas talan samt återkopplar och starta omröstningar på medlemsmötet i alla väsentliga beslutsfattandet som tas för partiets räkning.
 • Varje parti som ansöker att ingå i valalliansen måste godkännas av Direktdemokraternas medlemmar före anslutning.
 • Varje förändring av avtalet skall godkännas av Direktdemokraternas medlemmar före partier tar ställning i valsamverkan.

VILL DITT PARTI INGÅ I VALALLIANSEN?

kontakta oss via: val@direktdemokraterna.se

Var med och påverka Direktdemokraternas remissvar

mars 21st, 2021|press, pressrum, Remisser|0 Comments

Nu kan Direktdemokraternas medlemmarna påverka partiets remissvar av “SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen”.
Är du inte medlem? Klicka på bilden ovan för at registrera ditt medlemskap.

Regeringen har skickat ut ett förslag om förändringar i vallagen på remiss.
En remiss innebär att regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Därför har vi i Direktdemokraterna öppnat Sveriges första Consul-plattform där vi ska försöka samla alla politiskt intresserade att gemensamt ta fram remissvar men även arbeta fram folkinitiativ, namninsamlingar och bilda opinion genom öppna och fria diskussioner/ debatter.

Remissvar om ändringar i vallagen

Vårt startskott i utvecklingen av Consul börjar med att arbeta fram ett remissvar till “SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen” som kommer att undertecknas av Direktdemokraternas Talespersoner.
Utredarna vill att förändringarna ska genomföras redan innan valet 2022 och remissvaret måste in senast 6 april.

Nedan har ni direktlänkar till Consul där sammanställning av utredarnas förslag uppdelade i fyra delar:

Ny partistyrelse & Talespersoner

januari 24th, 2021|press, pressrum|0 Comments

Direktdemokraternas styrelse för första halvåret 2021 är vald. Samtidigt har fem nya talespersoner valts ut.

Partistyrelsen 2021

Nytt år innebär ny styrelse. För perioden 1 januari till sista juli sitter följande styrelsemedlemmar:

 • Thomas Larsson
 • Simon Nilsson
 • Max Björk
 • Kikki Levemark
 • Lotte Johansson
 • Jan Isefalk, suppleant

Ni når styrelsen via: styrelsen@direktdemokraterna.se

Ni finner hela organisationen här.

Vi gratulerar alla styrelsemedlemmar för förtroendet.

 

Nya Talespersoner

Partiet har även beslutat om nya talespersoner som sitter på obestämd tid. Medlemsmötet utsåg följande fem till talespersoner:

Lotte Johansson

“Lotte Johansson heter jag. Är gärna den kvinnliga delen talesperson. Vass i samtal, debatter, interaktivitet och intervjuteknik. Varmed och startade upp DD samt deltog i valet 2014.

Att medlemmar och medborgare ska kunna få lätt tillgänglig, objektiv information samt möjlighet att både diskutera och rösta i beslut som berör deras vardag är för mig A och O. Skulle därav kunna tänka mig att dra igång en podd omgående med namnet, Direktdemokraterna frågar. Där naturligtvis lyssnare kan skicka in sina frågor och diskussioner fortsätta i DDs medlemsforum.

Då skulle vi kunna bjuda in olika förebilder inom demokrati och relevanta partiföreträdare och makthavare, i olika aktuella frågor som är på tapeten men där människor idag saknar relevanta forum att diskutera detta.”

Jesper Ek

“Hej kära demokrater!
Min namn är Jesper (Anders) Ek och varit medlem i partiet sedan 2014/2015. Har under alla dessa år varit allt från styrelseledamot, webbutvecklare och regelskötare till idag vara en av de främst drivande av våra sociala medier och publicering av vår nya tidning Dagens Demokrati.

Min målsättning som Talesperson under 2021 är att sprida Direktdemokraternas vision om ett inkluderat flytande demokratiskt samhälle genom att fortsätta publicera artiklar på dagensdemokrati.se och även börja skicka artiklar till mer etablerade nyhetsmedier.

Jag tror jag kan bidra till ett brett lag av Talespersoner och tillsammans arbeta för att synas så mycket som möjligt för att fortsätta vår fantastiska tillväxt.”

Anders Lövkvist

“Anders Lövkvist, bor i Malmö
Har varit politiskt aktiv i många år inom kommunpolitiken
Men har känt de senaste åren att ingen lyssnar på väljarna.
Många säger att vi har en demokrati, men har vi verkligen det?
Vi väljer möjligtvis ett parti, men personerna som representerar det partiet har vi ingen möjlighet att välja. Dessutom när valdagen kommer, så är det detta din röst står för i 4 år, eller till nästa val.

[…] Mitt självklara mål är att locka över alla väljare som vill att deras röst verkligen ska tas på allvar, i 4 år, och inte bara 1 dag vart 4e år. Mot 4% 2022 är helt genomförbart!!”

Thomas Larsson

“Hej partikamrater!
Jag heter Thomas Larsson och har varit med i DD sen starten 2012/13. tidigare med i Aktiv Demokrati och innan det i PopVox och STM-Telefonmandatet.
Vid sidan av DD driver jag Demokratiskolan och Folkinitativ.se som är folkbildningsförening och support för kommunala folkomröstningar.

Min målsättning som talesperson är att få ut DD i media innan valet. Jag är övertygad om att det är den viktigaste uppgiften för oss och att det kommer ge oss massor av fler röster.”

Christer Wessberg

“Hej Christer här,
Har rest och arbetet ca 12 år med att arbeta utomlands för bl.a. FN och FM i bl.a. Afghanistan, Sudan, Sydsudan, Irak, Yemen, Gambia, Uganda mm. Men nu har jag varit hemma ett par år och börjar bli mer och mer intresserad av vårat land och samhället på hemmaplan, så jag har på dom här åren satt mig in mer och mer i politik och samhällsbyggnad och andra funktioner i världen. Jag har lätt för att prata med människor och viss scenvana genom att jag ibland jobbar som instruktör inför större grupper. Röstade på DD i senaste valet och känner starkt för mer demokrati. Har precis färdigställt en liten mindre portabel studio som också kan komma väl till pass vid live-sändningar, lite av en hobby att trixa å fixa med film och tekniska special-lösningar. Väl mött hoppas mvh Christer Wessberg”

Ni når våra talespersoner via press@direktdemokraterna.se

Stort grattis till våra nya talespersoner som är partiets nya ansikte utåt.

Hur styrelsen fungerar

Direktdemokraternas styrelse har enligt partiets reglemente “den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut”.
Alla styrelsemedlemmar är skyldiga att arbeta aktivt inom partiet, vilket inkluderar även utanför partistyrelsen.

Styrelsens befogenheter begränsas genom att större beslut ska gå genom medlemsmötet. Främst utgifter som överstiger 10% av budgeten, som medlemmarna har godkänts.

Men varje enskild medlem kan även begära omröstning på medlemsmötet i en fråga som styrelsen beslutat om.

Direktdemokraternas stadgar: https://nya.direktdemokraterna.se/organisation/stadgar/

Direktdemokraternas reglemente: https://nya.direktdemokraterna.se/organisation/reglemente/

Nya Zeeland – Ett föregångsland för demokratin

oktober 15th, 2020|press, pressrum|1 Comment

 

Nu på lördag den 17:e oktober är det åter igen dags för val i Nya Zeeland.
Den här gången står även två folkomröstningar på spel. Stödjer du legalisering av cannabis? Och Stödjer du att svårt sjuka ska ha rätt till dödshjälp?

Frågorna är dessutom delvis bindande. Riksdagen har röstat för att tillåta dödshjälp men på ett villkor, att minst 50% av väljarna stödjer det.  För Cannabis lovar den tillsatta regeringen att lägga fram ett förslag till parlamentet, och vid ett nej får de inte. Styrande politiker har alltså i förväg lovat vad resultaten blir. Något Sverige bör ta efter.

I många demokratiska aspekter har Sverige legat efter Nya Zeeland. Redan på 1850-talet hade 75% av alla brittiska män över 21 rösträtt i Nya Zealand och 1893 fick kvinnor rösträtt. Sverige införde kvinnlig rösträtt 1921, och enbart 9% av svenska män var 1910 röstberättigade. Men även om man ser på makten till alla röstberättigade är Nya Zealand ett föregångsland. 1993 infördes nationella folkinitiativ (något Sverige än idag saknar), 1967 hölls den första folkomröstningen om grundlagsändring av totalt 5st (Sverige har aldrig hållit en omröstning om grundlagsändring, trots den enorma regeringsreformen 1974). På folkinitiativ i Nya Zeeland är det dessutom obligatoriskt att folkomröstning hålls inom ett år ifall den uppfyller alla kriterier. Totalt 5st omröstningar har genomförts på det viset.

Men på lördagens folkomröstningar är båda framkallade av regeringen. Folkomröstning om cannabis var ett krav för regeringssamarbete och dödshjälp sker på grund av oenighet i parlamentet.

Nya Zeeland ska alltså utöver valet till parlamentet ha två folkomröstningar samtidigt, vilket är fler än vad Sverige har haft på över 26år.

Cannabis och dödshjälp är redan aktuella frågor i Sverige och bland annat Sverigedemokraterna vill folkomrösta om invandringen. När ska riksdagen nästa gång lyssna på folket? Och kommer dem följa resultatet i så fall? Högst osäkert.

Vi iDirektdemorkaterna kräver där av att alla folkomröstningar som anordnas skall vara bindande. Att Sverige ska precis som Finland, Nya Zeeland, Schweiz  och även EU införa medborgarinitiativ/folkinitiativ på nationell nivå. Samt att förändringar i grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
Grundlagarna är det hela vår demokrati vilar på, men ändå så genomförde riksdagen regeringsformen 1974 utan att ens ha frågat folket.
När våra folkvalda politiker frivilligt kan vända ryggen mot demokratin krävs ett starkare skydd av grundlagarna och möjlighet at framtvinga nationella folkomröstningar om det politikerna vänder dövöra till, precis som i Nya Zeeland, Schweiz och Finland. Som också råkade vara bland de rikaste, lyckligaste och demokratiska länderna i världen. Sverige bör bli en av dem. Sverige bör bli världens mest demokratiska land.

Läs mer om Nya Zeelands folkomröstningarna på https://www.referendums.govt.nz/

 • DD vid vallokal

SVAR: Folkviljan skall alltid styra demokratin

september 17th, 2020|debatt, press, pressrum|0 Comments

DD vid vallokal

Malin Siwe argumenterar emot folkomröstningar utan att nämna ett enda ord om demokrati.

I en krönika från Expressen argumenterar Malin varför det är dåligt att folkomrösta om skolor på landsbygden, utan för en sekund ha reflekterat över vad som är demokrati. Inte ett ord nämns om demokrati och Malin väljer att lägga skulden på folket, snarare än det politiska systemet.

Om man inte förstår att demokrati betyder folkstyre, är det svårt att motivera folkomröstningar, som finns och skapas därför att representativ demokrati inte är ett optimalt sätt att uttolka folkviljan. Med representativ demokrati vet man sällan vad folket egentligen tycker.

Det finns klart mycket bättre alternativ som möjliggör att de fåtal eller i vissa fall, majoriteten av medborgarna får sin röst hörd direkt i det politiska systemet, utan behov av folkomröstning eller avskaffandet av politiska partier. Det system kallas Flytande demokrati.

Hade Arboga kommun haft flytande demokrati vid beslutet i kommunfullmäktige, kunde föräldrarna och berörda direkt fråntagit sin röst på partiet och själv valt att rösta i frågan. För att sedan efter beslutet åter låta partiet man står närmast få föra sin talan.
Då hade inte beslutet kunnat bli genomfört och slutfört innan en folkomröstning haft möjlighet att äga rum.

Och att inte se det som ett allvarligt demokratiskt problem och enbart hänvisa till ekonomiska skäl visar nog mer hur lite Malin tror på representativ demokratin som styrelseform.

Istället för att kritisera folkomröstningar, som är det enda sättet medborgarna i våra svenska kommuner kan påverka mellan valen. Försök finna nya lösningar på dagens demokratiska problem.
Hur kan vi mer effektivt få medborgarna att säga sitt i enskilda sakfrågor?

Vi i Direktdemokraterna är åtminstone säkra på att nästa steg för svensk demokrati är flytande demokrati.
Ett system som bibehåller delegation till partier samtidigt som medborgarna kan när som helst välja att delta i politiken och direkt påverka besluten.
En styrelseform som löser problemet med försenade folkomröstningar som i Arboga och sätter fokuset på kommunfullmäktige som enda arenan för politiska beslut.

Västeråsarna vill se en folkomröstning om flygplatsen

september 3rd, 2020|press, pressrum|0 Comments

Nu kan Västerås kommun folkomrösta om flygplatsen.

För att kunna lämna in ett folkinitiativ till Västerås kommun krävs ca 12 000 namnunderskrifter och nu har kommunborna i Västerås samlat in över 14 000 underskrifter om nedläggningen av Västerås flygplats, skriver SVT.

I intervjun med SVT säger initiativtagaren att “representativ demokrati inte alltid är förenligt med vad folk tycker” samtidigt som kommunordförande för Västerås Kommun är allvarligt oroad ifall politikerna fullständigt slår dövörat till folkinitiativet.

Idag 16.00 sammanträder Västerås kommunfullmäktige och frågan är på agendan.

Du kan följa sammanträdet via följande länk:
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige.html