Pressmeddelande

Nya Zeeland – Ett föregångsland för demokratin

oktober 15th, 2020|press, pressrum|0 Comments

 

Nu på lördag den 17:e oktober är det åter igen dags för val i Nya Zeeland.
Den här gången står även två folkomröstningar på spel. Stödjer du legalisering av cannabis? Och Stödjer du att svårt sjuka ska ha rätt till dödshjälp?

Frågorna är dessutom delvis bindande. Riksdagen har röstat för att tillåta dödshjälp men på ett villkor, att minst 50% av väljarna stödjer det.  För Cannabis lovar den tillsatta regeringen att lägga fram ett förslag till parlamentet, och vid ett nej får de inte. Styrande politiker har alltså i förväg lovat vad resultaten blir. Något Sverige bör ta efter.

I många demokratiska aspekter har Sverige legat efter Nya Zeeland. Redan på 1850-talet hade 75% av alla brittiska män över 21 rösträtt i Nya Zealand och 1893 fick kvinnor rösträtt. Sverige införde kvinnlig rösträtt 1921, och enbart 9% av svenska män var 1910 röstberättigade. Men även om man ser på makten till alla röstberättigade är Nya Zealand ett föregångsland. 1993 infördes nationella folkinitiativ (något Sverige än idag saknar), 1967 hölls den första folkomröstningen om grundlagsändring av totalt 5st (Sverige har aldrig hållit en omröstning om grundlagsändring, trots den enorma regeringsreformen 1974). På folkinitiativ i Nya Zeeland är det dessutom obligatoriskt att folkomröstning hålls inom ett år ifall den uppfyller alla kriterier. Totalt 5st omröstningar har genomförts på det viset.

Men på lördagens folkomröstningar är båda framkallade av regeringen. Folkomröstning om cannabis var ett krav för regeringssamarbete och dödshjälp sker på grund av oenighet i parlamentet.

Nya Zeeland ska alltså utöver valet till parlamentet ha två folkomröstningar samtidigt, vilket är fler än vad Sverige har haft på över 26år.

Cannabis och dödshjälp är redan aktuella frågor i Sverige och bland annat Sverigedemokraterna vill folkomrösta om invandringen. När ska riksdagen nästa gång lyssna på folket? Och kommer dem följa resultatet i så fall? Högst osäkert.

Vi iDirektdemorkaterna kräver där av att alla folkomröstningar som anordnas skall vara bindande. Att Sverige ska precis som Finland, Nya Zeeland, Schweiz  och även EU införa medborgarinitiativ/folkinitiativ på nationell nivå. Samt att förändringar i grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
Grundlagarna är det hela vår demokrati vilar på, men ändå så genomförde riksdagen regeringsformen 1974 utan att ens ha frågat folket.
När våra folkvalda politiker frivilligt kan vända ryggen mot demokratin krävs ett starkare skydd av grundlagarna och möjlighet at framtvinga nationella folkomröstningar om det politikerna vänder dövöra till, precis som i Nya Zeeland, Schweiz och Finland. Som också råkade vara bland de rikaste, lyckligaste och demokratiska länderna i världen. Sverige bör bli en av dem. Sverige bör bli världens mest demokratiska land.

Läs mer om Nya Zeelands folkomröstningarna på https://www.referendums.govt.nz/

  • DD vid vallokal

SVAR: Folkviljan skall alltid styra demokratin

september 17th, 2020|debatt, press, pressrum|2 Comments

DD vid vallokal

Malin Siwe argumenterar emot folkomröstningar utan att nämna ett enda ord om demokrati.

I en krönika från Expressen argumenterar Malin varför det är dåligt att folkomrösta om skolor på landsbygden, utan för en sekund ha reflekterat över vad som är demokrati. Inte ett ord nämns om demokrati och Malin väljer att lägga skulden på folket, snarare än det politiska systemet.

Om man inte förstår att demokrati betyder folkstyre, är det svårt att motivera folkomröstningar, som finns och skapas därför att representativ demokrati inte är ett optimalt sätt att uttolka folkviljan. Med representativ demokrati vet man sällan vad folket egentligen tycker.

Det finns klart mycket bättre alternativ som möjliggör att de fåtal eller i vissa fall, majoriteten av medborgarna får sin röst hörd direkt i det politiska systemet, utan behov av folkomröstning eller avskaffandet av politiska partier. Det system kallas Flytande demokrati.

Hade Arboga kommun haft flytande demokrati vid beslutet i kommunfullmäktige, kunde föräldrarna och berörda direkt fråntagit sin röst på partiet och själv valt att rösta i frågan. För att sedan efter beslutet åter låta partiet man står närmast få föra sin talan.
Då hade inte beslutet kunnat bli genomfört och slutfört innan en folkomröstning haft möjlighet att äga rum.

Och att inte se det som ett allvarligt demokratiskt problem och enbart hänvisa till ekonomiska skäl visar nog mer hur lite Malin tror på representativ demokratin som styrelseform.

Istället för att kritisera folkomröstningar, som är det enda sättet medborgarna i våra svenska kommuner kan påverka mellan valen. Försök finna nya lösningar på dagens demokratiska problem.
Hur kan vi mer effektivt få medborgarna att säga sitt i enskilda sakfrågor?

Vi i Direktdemokraterna är åtminstone säkra på att nästa steg för svensk demokrati är flytande demokrati.
Ett system som bibehåller delegation till partier samtidigt som medborgarna kan när som helst välja att delta i politiken och direkt påverka besluten.
En styrelseform som löser problemet med försenade folkomröstningar som i Arboga och sätter fokuset på kommunfullmäktige som enda arenan för politiska beslut.

Västeråsarna vill se en folkomröstning om flygplatsen

september 3rd, 2020|press, pressrum|3 Comments

Nu kan Västerås kommun folkomrösta om flygplatsen.

För att kunna lämna in ett folkinitiativ till Västerås kommun krävs ca 12 000 namnunderskrifter och nu har kommunborna i Västerås samlat in över 14 000 underskrifter om nedläggningen av Västerås flygplats, skriver SVT.

I intervjun med SVT säger initiativtagaren att “representativ demokrati inte alltid är förenligt med vad folk tycker” samtidigt som kommunordförande för Västerås Kommun är allvarligt oroad ifall politikerna fullständigt slår dövörat till folkinitiativet.

Idag 16.00 sammanträder Västerås kommunfullmäktige och frågan är på agendan.

Du kan följa sammanträdet via följande länk:
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige.html

Vi måste börja anpassa demokratin till människan

september 1st, 2020|press, pressrum|0 Comments

“Vi måste anpassa demokratin till hur vår hjärna fungerar, inte tvärtom”

skriver explica.co samtidigt som de motiverar för flytande demokrati “särskilt på grund av Internets exceptionella förmåga att ansluta människor i nätverk”.

Allt fler börjar inse de otroliga möjligheterna demokratin kan utvecklas till med hjälp av internet. Vi kan inte bara få en mer levande demokrati med rösträtt i sakfrågor och ökad politiskt engagemang, vi skapar också ett mer inkluderande demokrati där allas röster kan bli hörda. Oavsett vart i världen du bor.

Citatet är även hämtat med källa från:
https://www.explica.co/we-have-to-adapt-democracy-to-how-our-brain-works-not-the-other-way-around/

Belarus – Där val saknar betydelse

augusti 10th, 2020|press, pressrum|0 Comments

Belarus – Där val saknar betydelse

Demostrant bär Belarus flagga mellan 1991-1995 framför en polispatrull

Belarus flagga mellan 1991-1995 som idag är straffbar att bära och används av oppositionen.

I ett land som saknar offentlig rösträkning kan en president bestämma valresultatet själv, och t.o.m. bestämma att ta bort en lag som förhindrar en evigt-vald president. 

Belarus (Vitryssland) brukar kallas för Europas sista diktatur, och med rätta.

Sedan valkampanjen började har över 1.300 politiska fångar gripits, bland annat Presidenten Alexander Lukashenko’s stora oppositionsrival Siarhei Tikhanouski, som på grund av sin arrestering inte kunde ställa upp i valet. Då valde hans fru, Svetlana Tikhanovskaya att ställa upp med enda utgångspunkt att fria alla politiska fångar och engagera ett nyval direkt efter hon hade blivit vald till president.

Valet som åter igen troligtvis inte kommer erkännas på internationell nivå på grund av valet inte är fritt och rättvist, och har inte varit det förutom Belarus allra första val 1994, då Alexander Lukashenko blev vald.
Det preliminära resultatet är 80,2% för Lukashenko och enbart 9,9% för Tikhanovskaya, trots massivt stöd runt om i hela landet. Över 63.000 människor lockades till hennes valkampanjer, vilket är den största folksamlingen sedan Sovjetunionens fall i landet 1991, enligt källor till Financial Time.

Under valdagen igår (9 augusti) var det flera protester runt om i landet och som störst i huvudstaden Minsk. Tårgas, diverse granater, vattenkanoner, gripanden och batonger har används som kan ses i videon nedan.

Bildspel från protesterna.

 

inlägg via hemsidan test

augusti 6th, 2020|pressrum|0 Comments

här testar jag hur det blir med länkning till discourse och att allt hänger med. Dessutom publicering på hemsidan av kommande pressmeddelande och nyheter. Varmt välkomna ifall detta nu funkar att prenumerera.