Under helgen beslutade Direktdemokraternas medlemmar om att ingå i en valallians för riksdagsvalet 2022.

Samtal sker med flera partier utanför riksdagen för att tillsammans knäcka fyraprocentspärren. Men Direktdemokraternas medlemmar ställer krav mot alla som ska ingå i valalliansen.

Som grund skall alla ingående partier stå bakom ökad direktdemokrati i beslutfattandet. En utökning av gemensam överenskommelse är möjlig. Exempelvis kan ingående partier komma överens om att alla ska lämna gemensamma motioner och rösta för basinkomst, författningsdomstol eller krav på folkomröstning vid grundlagsändringar.

Alla ingående partier kommer dela en och samma vallista till riksdagsvalet (eventuellt utökning till regioner och kommuner).

Följande villkorspunkter röstade medlemsmötet för:

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDET

  • Direktdemokraternas medlemmar skall ha direkt inflytande över valalliansens utveckling.
  • Antingen genom att varje medlem i partiet får rösträtt eller att en eller flera delegater utses som för medlemmarnas talan samt återkopplar och starta omröstningar på medlemsmötet i alla väsentliga beslutsfattandet som tas för partiets räkning.
  • Varje parti som ansöker att ingå i valalliansen måste godkännas av Direktdemokraternas medlemmar före anslutning.
  • Varje förändring av avtalet skall godkännas av Direktdemokraternas medlemmar före partier tar ställning i valsamverkan.

VILL DITT PARTI INGÅ I VALALLIANSEN?

kontakta oss via: val@direktdemokraterna.se