Nu kan Direktdemokraternas medlemmarna påverka partiets remissvar av “SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen”.
Är du inte medlem? Klicka på bilden ovan för at registrera ditt medlemskap.

Regeringen har skickat ut ett förslag om förändringar i vallagen på remiss.
En remiss innebär att regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Därför har vi i Direktdemokraterna öppnat Sveriges första Consul-plattform där vi ska försöka samla alla politiskt intresserade att gemensamt ta fram remissvar men även arbeta fram folkinitiativ, namninsamlingar och bilda opinion genom öppna och fria diskussioner/ debatter.

Remissvar om ändringar i vallagen

Vårt startskott i utvecklingen av Consul börjar med att arbeta fram ett remissvar till “SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen” som kommer att undertecknas av Direktdemokraternas Talespersoner.
Utredarna vill att förändringarna ska genomföras redan innan valet 2022 och remissvaret måste in senast 6 april.

Nedan har ni direktlänkar till Consul där sammanställning av utredarnas förslag uppdelade i fyra delar: