Nu på lördag den 17:e oktober är det åter igen dags för val i Nya Zeeland.
Den här gången står även två folkomröstningar på spel. Stödjer du legalisering av cannabis? Och Stödjer du att svårt sjuka ska ha rätt till dödshjälp?

Frågorna är dessutom delvis bindande. Riksdagen har röstat för att tillåta dödshjälp men på ett villkor, att minst 50% av väljarna stödjer det.  För Cannabis lovar den tillsatta regeringen att lägga fram ett förslag till parlamentet, och vid ett nej får de inte. Styrande politiker har alltså i förväg lovat vad resultaten blir. Något Sverige bör ta efter.

I många demokratiska aspekter har Sverige legat efter Nya Zeeland. Redan på 1850-talet hade 75% av alla brittiska män över 21 rösträtt i Nya Zealand och 1893 fick kvinnor rösträtt. Sverige införde kvinnlig rösträtt 1921, och enbart 9% av svenska män var 1910 röstberättigade. Men även om man ser på makten till alla röstberättigade är Nya Zealand ett föregångsland. 1993 infördes nationella folkinitiativ (något Sverige än idag saknar), 1967 hölls den första folkomröstningen om grundlagsändring av totalt 5st (Sverige har aldrig hållit en omröstning om grundlagsändring, trots den enorma regeringsreformen 1974). På folkinitiativ i Nya Zeeland är det dessutom obligatoriskt att folkomröstning hålls inom ett år ifall den uppfyller alla kriterier. Totalt 5st omröstningar har genomförts på det viset.

Men på lördagens folkomröstningar är båda framkallade av regeringen. Folkomröstning om cannabis var ett krav för regeringssamarbete och dödshjälp sker på grund av oenighet i parlamentet.

Nya Zeeland ska alltså utöver valet till parlamentet ha två folkomröstningar samtidigt, vilket är fler än vad Sverige har haft på över 26år.

Cannabis och dödshjälp är redan aktuella frågor i Sverige och bland annat Sverigedemokraterna vill folkomrösta om invandringen. När ska riksdagen nästa gång lyssna på folket? Och kommer dem följa resultatet i så fall? Högst osäkert.

Vi iDirektdemorkaterna kräver där av att alla folkomröstningar som anordnas skall vara bindande. Att Sverige ska precis som Finland, Nya Zeeland, Schweiz  och även EU införa medborgarinitiativ/folkinitiativ på nationell nivå. Samt att förändringar i grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
Grundlagarna är det hela vår demokrati vilar på, men ändå så genomförde riksdagen regeringsformen 1974 utan att ens ha frågat folket.
När våra folkvalda politiker frivilligt kan vända ryggen mot demokratin krävs ett starkare skydd av grundlagarna och möjlighet at framtvinga nationella folkomröstningar om det politikerna vänder dövöra till, precis som i Nya Zeeland, Schweiz och Finland. Som också råkade vara bland de rikaste, lyckligaste och demokratiska länderna i världen. Sverige bör bli en av dem. Sverige bör bli världens mest demokratiska land.

Läs mer om Nya Zeelands folkomröstningarna på https://www.referendums.govt.nz/