DD vid vallokal

Malin Siwe argumenterar emot folkomröstningar utan att nämna ett enda ord om demokrati.

I en krönika från Expressen argumenterar Malin varför det är dåligt att folkomrösta om skolor på landsbygden, utan för en sekund ha reflekterat över vad som är demokrati. Inte ett ord nämns om demokrati och Malin väljer att lägga skulden på folket, snarare än det politiska systemet.

Om man inte förstår att demokrati betyder folkstyre, är det svårt att motivera folkomröstningar, som finns och skapas därför att representativ demokrati inte är ett optimalt sätt att uttolka folkviljan. Med representativ demokrati vet man sällan vad folket egentligen tycker.

Det finns klart mycket bättre alternativ som möjliggör att de fåtal eller i vissa fall, majoriteten av medborgarna får sin röst hörd direkt i det politiska systemet, utan behov av folkomröstning eller avskaffandet av politiska partier. Det system kallas Flytande demokrati.

Hade Arboga kommun haft flytande demokrati vid beslutet i kommunfullmäktige, kunde föräldrarna och berörda direkt fråntagit sin röst på partiet och själv valt att rösta i frågan. För att sedan efter beslutet åter låta partiet man står närmast få föra sin talan.
Då hade inte beslutet kunnat bli genomfört och slutfört innan en folkomröstning haft möjlighet att äga rum.

Och att inte se det som ett allvarligt demokratiskt problem och enbart hänvisa till ekonomiska skäl visar nog mer hur lite Malin tror på representativ demokratin som styrelseform.

Istället för att kritisera folkomröstningar, som är det enda sättet medborgarna i våra svenska kommuner kan påverka mellan valen. Försök finna nya lösningar på dagens demokratiska problem.
Hur kan vi mer effektivt få medborgarna att säga sitt i enskilda sakfrågor?

Vi i Direktdemokraterna är åtminstone säkra på att nästa steg för svensk demokrati är flytande demokrati.
Ett system som bibehåller delegation till partier samtidigt som medborgarna kan när som helst välja att delta i politiken och direkt påverka besluten.
En styrelseform som löser problemet med försenade folkomröstningar som i Arboga och sätter fokuset på kommunfullmäktige som enda arenan för politiska beslut.