“Vi måste anpassa demokratin till hur vår hjärna fungerar, inte tvärtom”

skriver explica.co samtidigt som de motiverar för flytande demokrati “särskilt på grund av Internets exceptionella förmåga att ansluta människor i nätverk”.

Allt fler börjar inse de otroliga möjligheterna demokratin kan utvecklas till med hjälp av internet. Vi kan inte bara få en mer levande demokrati med rösträtt i sakfrågor och ökad politiskt engagemang, vi skapar också ett mer inkluderande demokrati där allas röster kan bli hörda. Oavsett vart i världen du bor.

Citatet är även hämtat med källa från:
https://www.explica.co/we-have-to-adapt-democracy-to-how-our-brain-works-not-the-other-way-around/