SÅ FUNKAR DIREKTDEMOKRATERNA

MAKTEN TILLHÖR OSS ALLA

Direktdemokraterna är partiet som vill stärka folkets politiska ställning. Vi tar bort låsningarna som sker med de ideologiska ”åsiktspaketen” och istället ger varje röstberättigad möjligheten att rösta med olika partier i olika områden – till och med direkt i alla politiska sakfrågor! Med flytande demokrati behöver du inte kompromissa om dina ståndpunkter.

Vi vill skapa ett samhälle där vi alla är med och påverkar beslutsfattandet.
En demokrati för och av folket.

Idag röstar vi en gång vart 4:e år och om vi eller våra representanter ändrar åsikt har vi ingen möjlighet att påverka förrän om fyra år till…

Med Direktdemokraterna kan du rösta på ett parti i alla politiska områden eller dela upp din röst till flera olika partier eller organisationer som står dig närmast i just det politiska området. Känner du dig kunnig och intresserad kan du även rösta själv i varje enskild sakfråga. Du ska inte behöva kompromissa bort dina ståndpunkter när du röstar i en demokrati.

Det handlar inte bara om att folkets röst ska styra politiken, utan även om att de lösningar som bäst tillgodoser medborgarnas behov samt löser samhällets problem är de lösningar som ska genomföras. På det här sättet ska vi skapa det samhälle vi vill leva i. Genom att låta medborgarna välja de bästa lösningarna på samhällets problem.

 • Vi ökar den politiska transparensen för allmänheten
  Genom att ge insyn i svensk politik, de motioner som det röstas om och i det politiska arbetet.

 • Vi ökar allmänhetens politiska inflytande
  Detta genom att vi vill ge dig möjligheten att rösta på olika partier i olika samhällsområden – eller direkt i sakfrågor om du vill.

 • Vi premierar samhällets bästa lösningar
  Genom att låta lösningar och beslut tas av de som berörs säkerställer vi att de bästa lösningarna inom respektive område implementeras.

 • Sveriges 5:e största parti utanför riksdagen
  2014 slogs två direktdemokratiska partier ihop med Demoex som hade mandat i Vallentuna.
  Läs mer om vår Historia.

  Som Sveriges största parti som inte fått stor media uppmärksamhet tror vi att 2022 är vårt år. Demokratin är långt ifrån färdigutvecklad.

Vår politik

VARFÖR VI FINNS

“Genom att låta folket få ökat inflytande i politiken säkerställer vi att deras röst görs hörd, deras behov tillgodoses och att resurser allokeras till de bästa lösningarna på våra samhällsproblem”
– Styrelsen

VÅR POLITIK

Folket i centrum

Politiken påverkar oss alla. Därför bör alla kunna vara med och påverka voteringsutfallen i riksdagen. Detta möjliggör vi genom vår digitala plattform.

Rösta per område

I vår digitala plattform kommer man kunna rösta direkt eller indirekt via delegation till enskilda eller organisationer. Ens röst kan delas upp till olika politikområden för att skrädda sy sitt egna politiska parti.

En bättre demokrati

Demokrati står för folkstyre.
I 100 år har politiker killgissat på vad folket tycker men idag har vi alla verktyg för att förändra det politiska systemet för att tillvara på den kollektiva intelligensen.

Läs mer

Du kan redan idag vara med och påverka politiken!

Vi vill att alla ska kunna vara delaktiga och kunna göra sin röst hörd inom de politiska besluten oavsett vem man är eller har för åsikter.

Var med och bilda opinion, lägg förslag, skapa namninsamling, debattera eller diskutera. Tillsammans använder vi den kollektiva intelligensen och hittar kreativa lösningar
och gemensamma vägar framåt.

Vi erbjuder således en helt öppen portal för alla medborgare att aktivt delta och skapa opinion redan nu. Du behöver enbart registrera dig för att kunna delta i alla funktioner.

Det är helt kostnadsfritt, öppet för vem som helst, oavsett medlemskap hos oss eller annat parti.

Gör din röst hörd nu!

TVEKA INTE – GÅ MED!

Om du känner att du måste kompromissa,
eller göra avkall i frågor du bryr dig om när du röstar,
då finns det anledning att hjälpa oss ändra på det.
Din röst är värd att kämpa för!

GÅ med i kampen